Öppettider: 10:00 - 18:00
Måndag - Fredag

+46 (8) 510 638 12
info@anshb.com

Redovisning
Bokföring
Deklaration
Löneadministration

Kontakta oss

Vi tar hand om din bokföring

Momsredovisning Redovisning är idag ett komplext område och det finns många fallgropar. Flertalet viktiga beslut måste tas redan vid bokföring av företagets verifikationer; Är det en avdragsgill kostnad? Får jag dra av momsen?

Kontakta oss innan tiden går ut

Enligt lagen ska en årsredovisning för ett aktiebolag lämnas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Den som inte gör det får betala en förseningsavgift. Dessutom riskerar den som är sen att straffas med böter eller i värsta fall fängelse.

Starta eget få hjälp

Det behövs kunskap för att kunna hålla reda på ekonomin i företaget. Reglerna som finns idag kan vara svåra och besvärliga att förstå med olika lagar och bestämmelser. Vi hjälper dig att starta i rätt ände: